การเลือกแร็กเก๊ตโดยพิจารณาจากลักณะรูปร่าง

การเลือกแร็กเก๊ต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาทุกประเภท ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก อุปกรณืที่ผู้เล่นจะเลือกใช้นั้นต้องมีความเหมาะสมกับผู้เล่นให้มากที่สุดกีฬาเทนนิสก็เช่นกันอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ต้องยกให้กับดูบอลแร็กเก๊ตเลย  ก่อนที่ผู้เล่นจะตัดสินใจเลือกซื้อแร็กเก๊ตจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สำคัญให้อย่างถี่ถ้วน และที่สำคัญการจะเลือกแร๊กเก๊ตให้เหมาะสมนั้นจะต้องทดลองใช้กับตัวเองเวลาเลือกซื้อ พิจารณาจะอุปนิสัยในการตีลูก เช่นเล่นเกมดูบอลออนไลน์หนัก หรือเกมเบา หรือชอบเล่นโดยเน้นการควบคุมทิศทางของลูกเป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราเลือกแร็กเก๊ตให้เหมาะกับตัวเองได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้การเลือกแร็กเก๊ตสามารถพิจารณาที่ลักษณะรูปร่างได้ ซึ่งลักณะการสร้างกรอบและรูปร่างของแร็กเก๊ตปัจจุบันนี้มีหลายแบบตามความนิยมของผู้เล่นดูบอลสด ตามวัสดุที่ใช้ทำแร็กเก๊ต เช่น ทำด้วยไม้ , Boron รวมไปถึง Graphite ส่วนรูปร่างขนาดของหัวแร็กเก๊ตที่มีในปัจจุบัน ได้แก่หัวไม้แบบธรรมดา หัวไม้ขนาดใหญ่ และหัวไม้ขนาดกลาง ซึ่งหัวไม้ขนาดกลางและใหญ่จะเล่นได้ง่ายกว่า หัวไม้ขนาดธรรมดา เนื่องจากมีจุด Sweet Spot ที่กว้างกว่า  แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงมีข้อเสียคือ ไม้ที่มีหน้าใหญ่เกินไปอาจทำให้การควบคุมทิศทางนั้นลำบากมากยิ่งขึ้น การขึ้นเอ็นของไม้หน้าใหญ่จึงต้องตึงกว่าปกติ

ซึ่งจุด Sweet Spot ของไม้เทนนิส คือ บริเวณของหน้าไม้ที่มีผลต่อความแรง ความเร็ว และทิศทางของลูกบอลที่ถูกตี หากเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาไม้เทนนิสด้ามใหม่อยู่ ก็สามารถนำหลักการเลือกนี้ไปใช้พิจารณาในการเลือกซื้อได้