การเลือกอุปกรณ์ในการเล่นเทนนิส

การเลือกอุปกรณ์การเล่นเทนนิส

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเทนนิส ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากที่มีผลต่อการเล่นและการแข่งขัน ความสำเร็จในการตีลูกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนที่จะลงไปเล่นในสนามผู้เล่นจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับตัวเองเสียก่อน การเล่นเทนนิสอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือแร็กเก็ตที่ใช้ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการเล่นเป็นอย่างมาก ก่อนที่ผู้เล่นจะตัดสินใจเลือกซื้อแร็กเก๊ตจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้อง และวันนี้เรามีเกร็ดความรู้ในการเลือกแร็กเก๊ตมาฝากบ้านผลบอลกัน หากใครสนใจติดตามกันได้เลย

แร็กเก๊ตที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ผู้ซื้อควรเลือกแร็กเก๊ตที่เหมาะแก่ผู้เล่นมากกว่า  วิธีในการเลือกข้อที่ดีที่สุดเลยคือทดลองเล่นกับตัวเอง เพราะแร็กเก๊ตแต่ละแบบนั้นเหมาะกับผู้เล่นแต่ละคนเท่านั้น ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีในการเล่นที่แตกต่างกัน เช่นผู้เล่นวิเคราะห์บอลที่ชอบเล่นเกมแรงและหนัก ควรใช้แร็กเก๊ตที่เรียกว่า Stiff คือแร็กเก๊ตที่ทำด้วย Boron และ Graphite นั่นเอง แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นบ้านผลบอลโดยเน้นการควบคุมทิศทางของลูกบอล ควรใช้แร็กเก๊ตที่เรียกว่า Flixibility ได้แก่แร็กเก๊ตที่ทำด้วยไม้ เป็นต้น

และในขณะเดียวกันการเลือกแร็กเก๊ตก็ควรคำนึงถึง น้ำหนัก ความสมดุล ลักษณะการสร้าง รูปร่างและสายที่ใช้ขึงแร็กเก๊ต ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจควรปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากนักกีฬาที่มีความสามารถสูงให้ช่วยแนะนำหรือช่วยเลือก เพราะโดยทั่วไปแล้วนักกีฬาจะมีความรู้สึกเร็วต่อความแตกต่างของน้ำหนักอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยแนะนำคุณได้